AFDRUK

 

afdruk

Informatie volgens 5 TMB:

BANDED BERLIJN

Gebel-Hibbs GbR

Dresdener Strasse 15

10999 Berlijn

Contact:

Telefoon: 49 30 314848611

E-mail: info@banded-berlin.com

Fiscaal nummer: 34/302/51984

BTW-nummer: DE247743702

Alle rechten voorbehouden

 

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting:https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving in overeenstemming met 7 lid 1 TMG. Volgens 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of blokkeren volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke juridische overtreding. Zodra we kennis nemen van dergelijke juridische overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.en.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er is geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we kennis nemen van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de websitebeheerder zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het dupliceren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

gegevensbescherming

Onze website kan meestal worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonsgegevens zoals naam, adres of e-mailadres worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.n.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet, bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail, beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.h.

Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

INFO@BANDED-BERLIN.COM